BKO


Lier

Omschrijving
Buitenschoolse kinderopvang Lier, voor een 100-tam kinderen, oppervlakte gebouw 715m²

Bouwheer
Stadsbestuur Lier

Architect
Architecten atelier Verwilt & Allegro